VIDYA VRIKSHAH

THE WORKS OF SANKARA

INTRODUCTION
THE SIVANANDA LAHARI
THE SOUNDARYA LAHARI
THE VIVEKA CHUDAMANI
THE BHAJA GOVINDAM
 THE DAKSHINAMURTHY STOTRAM
RETURN TO OUR PRESENTATIONS PAGE